บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน รับสูงสุด 1,000 เช็กเลย ได้อะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสูงสุด 1,000 เช็กเลย ได้อะไรบ้าง

ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอรับจ่ายตกเบิกโอนให้สูงสุด 1,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่าง

วันที่ 5 ก.ย. 64 นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีมติ เห็นชอบการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ได้สิทธิ์ ตามอัตราการจ่ายเดิม

– ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน

– ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 50 บาทต่อเดือน

จ่ายย้อนหลัง

– ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่าย 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2563)

– ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่าย 6 เดือน แบบเดือนเว้นเดือน (ตุลาคม และ ธันวาคม 2563 กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และ สิงหาคม 2564)

เงื่อนไขของผู้ได้สิทธิ์

– ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์

ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวจะจ่ายผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 3 ก.ย. 64 สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

(เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐที่ร้านธงฟ้า

ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย