ประกาศ ไข่ขยับ ขึ้นราคา อีกครั้ง มีผลทันที พรุ่งนี้

ช่วงเวลาแห่งการขึ้นราคา ถึงเวลาไข่ขยับอีกครั้ง แพงอีกฟองละ 10 สตางค์ หลังมีประกาศมีผลทันที พรุ่งนี้ เผยเมื่อไม่กี่วัน ก็ปรับขึ้นมาแล้ว

วันที่ 23 มี.ค.2565 สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไก่แจ้งว่า ทางสมาคม ประกาศปรับราคา

แนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มขึ้นอีกฟองละ 10 สตางค์ โดยปรับขึ้นเป็น 3.40 บาทต่อฟอง มีผลพรุ่งนี้ (24 มี.ค.) เป็นต้นไป

จากการประกาศดังกล่าว ส่งผลให้ราคา ไข่ เบอร์ 0 ฟองละ 4.20 บาท เบอร์ 1 ฟองละ 4.00 บาท เบอร์ 2 ฟองละ3.80บาท

เบอร์ 3 ฟองละ3.50บาท เบอร์ 4 ฟองละ3.30บาท เบอร์ 5ฟองละ3.10บาท และ เบอร์6 ฟองละ 2.90 บาท

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้อนุมัติให้มีการปรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มไปแล้วครั้งหนึ่งเพื่อลดภาระต้นทุนให้กับเกษตรกร และวันนี้ก็จะมีการปรับขึ้นอีกครั้ง

อ่านต่อ