โรงเรียนดังปากน้ำ แจ้งปิดกิจการถาวร

วันที่ 6 เมษายน 2565 มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ได้ส่งหนังสือถึงผู้ปกครองว่า โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 (16 พ.ค.65 เป็นต้นไป)

โรงเรียนจะเลิกกิจการ จัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ด้วยเหตุผลอันสืบเนื่องจากการแพร่กระจายของ CV 19 ที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศลดลง

ประชาชนส่วนหนึ่งขาดรายได้ รวมถึงการประกอบอาชีพของผู้ปกครองของนักเรียนหยุดชะงัก บางรายตกงานไม่มีรายได้หรือรายได้ลดลง จึงไม่สามารถจ่ายค่าทำเนียมการศึกษาต่างต่าง

ให้กับโรงเรียนได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้มีผู้ปกครองยังคงค้างชำระค่าธรรมเนียมอีกจำนวนหนึ่ง ส่งผลให้การดำเนินการกิจการของโรงเรียนขาดสภาพคล่อง และขาดทุนต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 2 ถึง 3 ปีแล้ว

สำหรับ โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ตั้งอยู่ในซอยอักษรลักษร์ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดการเรียนการสอนมากว่า 65 ปี เป็นโรงเรียนสังกัดเอกชน

สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขณะนี้โรงเรียนได้แจ้งให้ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ทราบถึงปัญหาแล้ว ในส่วนของนักเรียนที่ยังเรียนอยู่

ได้มีการประสานไปยังโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงให้รับเข้าเรียนต่อ และครูบางท่านได้ไปสอนที่โรงเรียนแห่งใหม่แล้ว ส่วนครูที่ยังไม่ได้งานใหม่โรงเรียนทำการจ่ายเงินชดเชยแล้ว

ซึ่งตอนนี้เหลือเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ที่ยังดูเเลอยู่กว่า 50 คน ที่ต้องดูแลต่อ สำหรับโรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ตั้งอยู่ในซอยอักษรลักษร์ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ

อำเภอเมือง สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนสังกัดเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เปิดการสอนมากว่า 65 ปี ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจาก CV 19 ด้วยนะคะ

อ่านต่อ