กรมอุตุฯ เตือน 7 วันข้างหน้า พื้นที่เตรียมรับมือหนัก

พยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2565 ถึง 29 เมษายน 2565 การคาดหมาย หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ตลอดช่วง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย เตือน 7 วันข้างหน้า ลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังแรง ระวังฝนฟ้าคะนองหลายที่

ในช่วงวันที่ 23 ถึง 27 เม.ย. 65 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 28 ถึง 29 เม.ย. 65 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วย ตลอดช่วง

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 23 ถึง 27 เม.ย. 65 ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 5 ถึง 15 กม.ต่อชม. ส่วนในช่วงวันที่ 28 ถึง 29 เม.ย. 65 ลมใต้ ความเร็ว 5 ถึง 15 กม.ต่อชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20 ถึง 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 41 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 23 ถึง 27 เม.ย. 65 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 15 กม.ต่อชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 40 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 28 ถึง 29 เม.ย. 65 อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม.ต่อชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 39 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 23 ถึง 27 เม.ย. 65 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ ลมใต้ ความเร็ว 10 ถึง 15 กม.ต่อชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 ถึง 40 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 28 ถึง 29 เม.ย. 65 อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้

ความเร็ว 10 ถึง 15 กม.ต่อชม.อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 23 ถึง 27 เม.ย. 65 อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 39 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 28 ถึง 29 เม.ย. 65 อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 30 กม.ต่อชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 ถึง 30 กม.ต่อชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15 ถึง 30 กม.ต่อชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 23 ถึง 27 เม.ย. 65 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26 ถึง 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 39 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 28 ถึง 29 เม.ย. 65 อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 ถึง 28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 ถึง 15 กม.ต่อชม.

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุ เพื่อเตรียมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ขอบคุณ กรมอุตุ

อ่านต่อ