ดีใจด้วยนะคะ จังหวัดแรก ได้ฉีดซิโนฟาร์ม ฟรี ทั้งจังหวัด

ดีใจด้วยนะคะ จังหวัดแรก ได้ฉีดซิโนฟาร์ม ฟรี ทั้งจังหวัด

วันที่ 21 ส.ค.2564 อัปเดต ปราจีนร่วมใจ โดย อบจ.ปราจีนบุรี เปิดให้ลงทะเบียนจอง

วัคซีนโควิด ซิโนฟาร์ม ฟรีจำนวน 25,000 คน เพื่อให้ประชาชนชาว จ.ปราจีนบุรี จองฉีดวัคซีนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้

สำหรับเงื่อนไข ปราจีนร่วมใจ ลงทะเบียน วัคซีน cv-19 ซิโนฟาร์ม กับ อบจ.ปราจีนบุรี ผ่านเว็บไซต์ https://www.pri.moph.go.th/sinopharm/มีดังนี้

3.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดปราจีนบุรี

4.มีความประสงค์เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม

โดยกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม 25,000 คน ได้แก่

1.ประชาชนในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี (ตามลำดับจัดสรร) 7,341 คน

2.กลุ่มผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน 2,500 คน

3.หน่วยราชการที่ต้องทำหน้าที่ประสานงานภาคประชาชนและกลุ่มสถานศึกษา 3,766 คน

4.กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มภาคอุตสาหกรรม 10,000 คน

5.กลุ่มที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 1,393 คน

ความคืบหน้าล่าสุด อบจ.ปราจีนบุรี ได้แจ้งว่า การลงทะเบียนจอง วัคซีน ซิโนฟาร์ม ได้ปิดรับลงทะเบียนอล้ว โดยมียอดลงทะเบียนครบตามจำนวนที่จัดสรรเรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ